Hej!

Skrolla tills du ser ditt eget namn och titta på det som står där, och titta då också på mitt erbjudande till din grupp.

(Det är inte förbjudet att titta på vad jag har skrivit till de andra heller – det kan vara lärorikt!)

Och tack för alla svar!

Alex

SOFIA G MATHILDA RIM

Ni gjorde uppgiften. Viktigt och bra!

Jag kan se att ni läste och tänkte igenom uppgiften. Det underlättar både för mig och er!

Jag kan också se att ni med säkerhet har greppat begreppen sanning, berättigande, och tro, och i stort sett hittat solklara exempel på alla kombinationer, så ni kan ta med er att ni har bra kontroll på dessa begrepp!

Det var främst två fall där jag kände att ni inte riktigt hade träffat rätt (eller inte förklarat helt tydligt varför exemplet skulle ”passa in” på rätt ställe i diagrammet).

Dels är det personen som tror att jorden är platt. Varför är det ett exempel på berättigad tro? (Här behövs någon sorts bakgrundshistoria som förklarar hur berättigandet sas. ”uppstod”.) Men jag planerar att ta upp det här med hela klassen, så vi behöver inte gräva ner oss i det nu.

Sedan är det ert intressanta beskrivning av läkaren som ger ett sjukdomsbesked. Varför skulle man inte bli berättigad att tro att man har den sjukdomen i och med att man får höra det från läkaren? Är inte ett besked från en så kunnig person något som ger goda skäl (evidens, goda grunder, osv.) att tro att man är sjuk?

Mitt erbjudande: Skriv en kort kommentar här med era tankar om denna fråga, så ska jag ge lite mer (kort) feedback. (Observera att kommentarerna fungerade sist! Jag fick i alla fall från tre-fyra grupper den vägen.)

LYDIA FELICIA MAX

Ni gjorde uppgiften. Viktigt och bra!

Jag kan också se att ni har ett visst grepp om begreppen sanning, berättigande och tro.

Samtidigt är det lite otydligt hur ni ser på begreppen på grund av hur ni har presenterat ert arbete. Ni har skrivit saker i stil med ”En fotboll är platt” som exempel, men för att försöka bedöma detta skulle man vilja veta hur ni tänker. Vem är det som tror att den fotboll är platt, och varför? Hur ser omständigheterna ut?

Jag skulle gärna vilja att ni funderade vidare på begreppen sanning, berättigande, och tro – speciellt berättigande. Ni har tex. skrivit såhär:

Om en kruka ramlar kl. 3 på natten är man berättigad att tro på spöken, men man gör inte det och spöken finns inte.  

Stämmer det verkligen att man blir berättigad att tro på spöken bara för att en kruka ramlar? Får man goda grunder, goda skäl, att tro på spöken av detta? (Tänker ni er förresten att man bara hör ett krasljud, eller att man kusligt nog ser krukan hoppa från en bokhylla?) Fundera gärna på varför jag ifrågasätter detta. Fundera också gärna på vad som ”ska till” för att någon ska bli berättigad att tro på spöken. Svår fråga, men där tror jag ni har mycket att hämta.

Mitt erbjudande: Skriv en kort kommentar här med era tankar om denna fråga, så ska jag ge lite mer (kort) feedback. (Observera att kommentarerna fungerade sist! Jag fick i alla fall från tre-fyra grupper den vägen.)

LINN MOA N HAVI

Ni gjorde uppgiften. Viktigt och bra!

Jag kan också se att ni har ett visst grepp om begreppen sanning, berättigande och tro.

Samtidigt är det lite otydligt hur ni ser på begreppen på grund av hur ni har presenterat ert arbete. Ni har skrivit saker i stil med ”Att jag kommer bli snabbast i världen” som exempel, men för att försöka bedöma detta skulle man vilja veta hur ni tänker. Vem är det som tror att den kommer att bli snabbast i världen, och varför?

Och menar ni alltså att detta är sant? Det kanske skulle bli lite enklare om ni skrev i tredje person. Tex. kanske man skulle kunna tänka sig att Usain Bolt, när han var fem år gammal, tänkte ”jag kommer att bli snabbast i världen”. Det skulle väl kunna vara ett exempel på någon som tror något, som är sant, som den personen ändå inte är berättigad att tro?

Jag skulle gärna vilja att ni funderade vidare på begreppen sanning, berättigande, och tro – kanske speciellt på skillnaden mellan något som är sant och något som en person är berättigad att tro. Jag kommer att vara inne lite på detta under lektionen, men:

Mitt erbjudande: Skriv en kort kommentar här med ett exempel på berättigad tro utan sanning, och ett exempel på sann tro utan berättigande, så ger jag gärna kort feedback. (Observera att kommentarerna fungerade sist! Jag fick i alla fall från tre-fyra grupper den vägen.)

FRANS KARIN LUKAS

Ni gjorde uppgiften. Viktigt och bra!

Jag kan också se att ni har ett grepp om begreppen sanning, berättigande och tro.

Det är – som för flera andra som har svarat – något otydligt hur man ska tolka era svar ibland. När ni exempelvis skriver att ”forskning” är ett exempel på sann, berättigad tro, medan ”religion” är ett exempel på osann, oberättigad tro, funderar man på hur ni menar. Det är sant att vetenskaplig forskning är präglad av en ambition om att bygga teorier och hypoteser på goda grunder, men man kan knappast säga att alla vetenskapliga teorier som någonsin har funnits har varit välgrundade – eller sanna. För att uppgiften skulle fungera som bäst hade det varit bra om jag hade kunnat få er att skriva vem som tror vad av vilken anledning, men:

Jag skulle istället vilja höra era reaktioner på detta: Jag menar att det är ett vanligt misstag att tänka att vetenskaplig forskning automatiskt skulle resultera i välgrundad tro, eller i sann tro. Som sagt, ambitionen finns där i den vetenskapliga praktiken (åtminstone i idealfallet), men en god vetenskapsidkare är också beredd att ompröva – beredd på att de teorier och hypoteser som verkar bäst idag kan behöva bytas ut. Utifrån detta kommer mitt erbjudande.

Mitt erbjudande: Skriv en kort kommentar här med ett exempel på någon vetenskaplig teori som någon godtagit utan berättigande, och ett exempel som på någon vetenskaplig teori som någon godtagit med berättigande – fast teorin egentligen var falsk! Då ger jag gärna kort feedback på det.

ERIK ARVID ELIN

Ni gjorde uppgiften, på sätt och vis, vilket jag verkligen vill uppmuntra!

Såhär skrev ni till mig:

”Vi sa att allt i slutändan handlar om vad människor kommit överens om är sant, och hur rimligt nånting är att tro påverkar hur berättigad man är att tro det.”

Jag är lite osäker på hur ni menar med detta.

Jag håller med om att det finns ett samband mellan hur rimligt något är att tro och hur berättigad man är att tro det. (Det beror förstås på vad man menar med ”rimligt” – det kan ju vara ”rimligt” i en speciell mening att någon tror att världen är på väg att gå under om den är uppvuxen i någon sekt och blivit hjärntvättad osv., men där tycker jag inte man kan säga att personen är berättigad att tro att världen är på väg att gå under.)

Jag är osäker på vad ni menar med att ”allt” beror på vad människor kommit överens om är sant. Menar ni att människor inte kan ha fel? Jag misstänker att ni tänkt relativistiskt här. Eftersom det verkar komma i vägen lite för uppgiften så får vi nog gräva där vi står.

Mitt erbjudande: Går det att tro något som är falskt? Förklara hur ni ser på denna fråga. Om ni håller med om att det går att tro något som är falskt, förklara vad det är som är skillnaden mellan att tro något falskt och att tro något sant. Kom ihåg hur ni har tänkt om detta, för vi kommer tillbaka till sanning under en senare lektion och då kan vi jobba vidare med era tankar! (Observera att kommentarerna fungerade sist! Jag fick i alla fall från tre-fyra grupper den vägen.)

ELNA INEZ ANDREJ

LIYA EMILIE KLARA

EMMA ANTON SANJA

WILLIAM REBECCA SOFIA KS

OTTILIA MOA B EBBA

Jag har tyvärr inte fått något svar på uppgiften från er. Jag vill inte fastna i denna uppgift, eftersom livet är kort och vi har mycket annat att gå igenom. Samtidigt vill jag att ni ska få en chans att pröva era tankar om sanning, berättigande, och tro.

Mitt erbjudande: Titta på följande svar på uppgiften och identifiera de två svar som jag inte tyckte var solklara exempel på det som efterfrågades. Om någon av er ber mig vid ett senare tillfälle så kommer jag att förklara (i text) vilka svar det är, och kanske förklara lite kort hur jag menar.

1. Någon som tror något, som är sant, och där personen är berättigad att tro det.
– En läkare som tror på att en patient har ett brutet ben.

2. Någon som tror något, som inte är sant, som den personen inte heller är berättigad att tro.
– En manlig journalist som tror att alla kvinnor opererar sina bröst.

3. Någon som tror något, som inte är sant, som den personen ändå är berättigad att tro. 

– En person som tror på att jorden är platt.

4. Någon som tror något, som är sant, som den personen ändå inte är berättigad att tro. 

– En person som tror att någon annan har en stukat foten, vilket kan vara sant, men personen är ej en läkare och har inte den utbildningen.

5. Någon som är berättigad att tro något, som är sant, men där den personen ändå inte tror det. 

– När någon berättar en historia, som är sann, men man tror inte på den eftersom man inte sett händelsen, till exempel att någon gjorde 5 volter från tionde våningen från hopptornet i en simhall.

6. Någon som är berättigad att tro något, men ändå inte tror det, och där detta inte heller är sant. 
– Samma exempel som från fråga 5. Personen påstår att den gjorde 5 volter, vilket inte var sant, men man skulle ändå kunna tro på det.

7. Något som är sant, fast personen i exemplet inte tror det, och inte heller är berättigad att tro det.
– En läkare meddelar att du lider av en sjukdom, man väljer att inte tro å beskedet och jag har även ingen berättigad att tro på det, eftersom man ej besitter den utbildningen

8. Något som inte är sant, som personen i exemplet inte heller tror, och inte heller är berättigad att tro.

– Någon tror att jag har brutit benet, men det är inte sant, jag tror inte jag brutit benet och personen som tror det är inte heller berättigad att tro det.

Lämna ett svar