Tack för alla frågor om Nagel! Frågorna har varit väldigt roliga att läsa. Jag kan också se att de flesta har läst och reflekterat lite djupare över vad texten betyder!

Här kan du hämta hem alla frågor, och mitt svar på varje fråga.

Jag vill att du läser svaret på din egen fråga.

Jag tror du har väldigt mycket att vinna på att läsa dina klasskompisars frågor, och mina svar på dem, också.