Till dig som vill återbesöka lektionerna 14-15 april erbjuder jag anteckningar som jag gjorde inför lektionerna. Jag har dock organiserat tankarna på ett lite annorlunda sätt under lektionerna, och så har vi diskuterat intressanta tankar från flera av er, som inte finns med här. Här finns dock också lite som vi inte hann med under lektionerna, som att reflektera lite djupare över objektiv sanning (se längst ner), eller lyssna på ett poddklipp om sanning som jag tyckte var roligt:

Från ”Två män i en podd”

Lektionsplanering

Vi ska lära oss tre saker:

 1. Vi ska lära oss förstå sambandet mellan sanning och kunskap genom att tillämpa begreppen nödvändiga och tillräckliga villkor.
 2. Vi ska lära oss att förstå begreppet objektiv sanning.
 3. Vi ska lära oss reflektera lite djupare över två frågor: Finns objektiva sanningar? Och är alla sanningar objektiva?

OBS: Jag fortsätter att prata om teoretisk kunskap här, fast jag oftast bara säger ”kunskap”.

Hur hänger sanning ihop med kunskap?

Du minns säkert att jag sa såhär i lektion 2:

”Kunskap kräver sanning”.

Lektion 2

Nu vill jag lägga till en sak: Sanning kräver inte kunskap.

Vad betyder allt detta? Det betyder bara att det som någon vet, automatiskt också måste vara sant. Däremot är det inte så att någon automatiskt vet något, bara för att det är sant.

Tanken är ganska okomplicerad. Men snart blir det lite mer komplicerat. Därför är det viktigt att vi förstår denna tanke ordentligt. Vi kan uttrycka tanken lite mer exakt på det här sättet, och passa på att lära oss begreppen nödvändiga och tillräckliga villkor samtidigt.

För att en person ska veta X är det nödvändigt att X är sant.

Men för att en person ska veta X är det inte tillräckligt att X är sant.

Alltså, för att en person ska veta att giraffer är långa, är det nödvändigt, men inte tillräckligt, att giraffer är långa. Om du tänker efter så kommer du säkert att förstå och gå med på detta: Om Alex vet att giraffer är långa, då måste ju det också vara sant (det är liksom en del av det vi menar när vi säger ”vet”). Men bara för att det är sant att giraffer är långa, så är det ju inte säkert att Alex, eller någon annan, vet det. Vi människor vet inte automatiskt allt som är sant. Däremot är allt vi vet automatiskt också sant.

Objektiv sanning, vad är det då?

Jag vill börja med den här bilden, som visar hur två personer kan tro olika saker:

Illustration av vad Jan och Jeanette tror.

Det som är intressant med den här bilden är att det finns två olika cirklar för tro, men bara en cirkel för sanning.

Olika människor tror olika saker. Jeanette kanske tror att dinosaurier är reptiler, men det kanske inte Jan tror, osv. Det kan man se på cirklarna. Man att det finns saker som Jeanette tror men inte Jan, och saker som Jan tror men inte Jeanette, och saker som båda tror.

Men enligt den här bilden är det inte så att olika saker är sanna för olika människor. Jan och Jeanette tror en massa olika saker, men det som är sant, det är lika sant för båda. Om Jeanette tror att dinosaurier är reptiler, då tror hon något som inte är sant. Om Jan tror samma sak, då tror han också något som inte är sant. Det spelar ingen roll om man är Jan eller Jeanette – det är samma ”måttstock” som gäller för bådas övertygelser.

Det som bilden säger oss är detta: ”Sanning är något objektivt.”

Stämmer det att sanning är något objektivt? Innan vi riktigt kan ta itu med den frågan måste vi definiera begreppet objektiv sanning. Jag ger er nu denna definition:

En objektiv sanning = något som är sant oberoende av vem som tror det.

”Oberoende” betyder, kan man säga, att sanningen inte påverkas av vad människor tror. Till exempel skulle jag vilja hävda att det är en objektiv sanning att det har funnits dinosaurier på jorden, och det betyder att denna sanning inte beror på vad vi tror. På stenåldern fanns det ingen som trodde att dinosaurier hade funnits på jorden, men det var sant ändå. Idag finns det också människor som inte tror att dinosaurier har funnits på jorden, men – det är ju sant ändå.

Förhoppningsvis förstår du nu vad jag menar med ”en objektiv sanning” – en sanning som är sann vare sig du eller jag tror på den eller inte. Nu kommer två frågor:

A: Finns det några objektiva sanningar?

B: Är alla sanningar objektiva?

Hur kan man lära sig att tänka djupare på objektiv sanning?

Du har säkert hört människor säga saker som dessa:

”Jag har min sanning, och du har din sanning.”

”Det här är sant för mig, men det kanske inte är sant för dig.”

Jag vill uppmärksamma att vi också ibland uttrycker en annan syn på sanning, där vi inte verkar betrakta den som ”relativ”. Ibland menar vi att ”det som stämmer stämmer” – det ”bara är så”, ”det finns inget att diskutera”, osv.

Vi tittar på denna film som illustrerar en annan syn på sanning.

Rosling och en DR-journalist diskuterar vart världen är på väg.

Jag vill att ni (först med någon kompis, sedan tillsammans i hela klassen) diskuterar några frågor utifrån den här filmen:

Omgång 1-Frågor:

 1. Fundera på vad Rosling säger i slutet: ”Jag har rätt och du har fel.” Det verkar som han vill säga något om sanning och objektivitet. Vad tror du han vill säga?
 2. Fundera på dessa påståenden – kan man kalla dem för ”objektiva sanningar”?
  • ”Det är en glimrande ekonomisk framtid” 01:00
  • ”De som är en bit på väg, de behöver inget bistånd” 01:24
  • ”De allra flesta flickor i världen går i skolan” 02:05
  • ”Just nu är det krig, konflikter, kaos, oro…” 03:02
  • ”Det har varit ett fantastiskt val i Nigeria” 03:15
  • ”Indien är nu fritt från stelkramp” 03:35
  • ”De flesta är någonstans i mitten” 05:10

Omgång 2-Frågor:

 1. På vilka områden verkar det extra rimligt att hävda att det finns objektiva sanningar, och på vilka områden verkar det lite mer tveksamt
 2. Tror ni att det kan finnas objektiv sanning på alla, några, eller inga områden* – och vilka då?
 3. Om ni tror att det finns områden* där man inte kan ha objektiv sanning, prova gärna att utmana detta. Vad är exempelvis poängen med att diskutera dessa områden, om det inte finns någon objektiv sanning att nå fram till?
 4. Märker ni om ni har några intressanta oenigheter om sanning och objektivitet? Prova gärna att utmana varandra.
 5. Diskutera gärna också vad ni tror är nyttigast och bäst för samhället, i yrkeslivet, i relationer, i skolan, och i andra sammanhang. Är det bra om folk ”står på sig” och hävdar att det finns en sanning som är samma för alla, eller är det bättre om folk har en lite mer ”flexibel” attityd och säger ”ja alla ser nog det här på sitt sätt”.
 6. Alla har rätt att tro och tycka vad de vill. Det är dock inte samma sak som att alla har rätt. Kan du förklara skillnaden?

Om ”områden”: Tänk på områden som etik, politik, förutsägelser om framtiden, smak- och estetikfrågor, filosofi, vetenskap, ”banala” saker såsom hur många skor som finns i detta klassrum, diskussioner om vem som har rätt i ett bråk, osv. – och fyll gärna på med andra områden där man kan hävda att man vet något!)

Jag kan också komma att nämna, Lena Anderssons tankar om sanning, och ett litet poddsamtal (från ca. 06:20 och någon minut fram i avsnittet ”Kyrkan har alltid haft rätt”).